La Volte-face

praktijk voor systemisch werk met paarden
Lees verder

WELKOM MET ALLES WAT JE BIJ JE HEBT

De vertaling van La Volte – face is de verandering, de ommekeer, de kentering. Het betekent ook “zie het onder ogen” en dat is precies waar mijn begeleiding begint.

Veranderen begint met eerst te kijken naar hoe het werkelijk is; welke werkelijkheid moet er onder ogen worden gezien om een volgende stap te kunnen maken.

Misschien ben je op mijn site terechtgekomen omdat je ook iets wilt veranderen in je leven. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over waarom… 

…heb ik het gevoel niet echt mezelf te kunnen zijn?
…lukt het niet om mijn grenzen aan te geven?
…lukt het mij steeds niet succesvol te zijn?
…kan ik soms mijn eigen gedrag niet verklaren?
…heb ik het gevoel dat ik er nooit echt bijhoor?
…voel ik me altijd moe?
…heb ik een allergie voor bepaalde mensen?
…kan ik mijn leven niet ten volle leven?
…geef ik altijd meer dan dat ik terugkrijg? 

Gedachtenpatronen waar je, ondanks eventuele eerdere pogingen, maar niet vanaf komt. Dit komt omdat er schijnbaar iets meer aan de hand is; een onzichtbare onderstroom die ervoor zorgt dat het echt niet lukt om het anders te doen. In mijn coachproces maken we het onzichtbare zichtbaar en doorbreken we patronen die jou in de greep hebben en je tegenhouden in datgene wat jij graag wilt.

Heb je niet direct een vraag maar ben je gewoon nieuwsgierig naar de invloed van je achtergrond? Een systemische sessie met de kudde geeft je altijd een liefdevolle ervaring en helder antwoord waar je mee verder kunt.

SYSTEMISCH WERK
VERANDERING BEGINT MET DE WERKELIJKHEID TE NEMEN ZOALS HIJ IS

In mijn begeleiding hanteer ik de methodiek van Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werk. Het is een wijze waar ik als equicoach bewust voor heb gekozen. Juist omdat het de ongemerkte patronen, de onderstroom die verandering afremt, zo snel en efficiënt inzichtelijk maakt. Daarbij is het een positieve benadering van jouw vraagstuk; waar je nu tegen aanloopt is of was ooit in jouw systeem ergens een oplossing voor. Dat maakt dat het ontschuldigt. Er wordt niet ingezoomd op je persoonlijk gedrag, er wordt juist uitgezoomd naar je achtergrond, je hele systeem. Waar ben je onbewust en goedbedoeld in terecht gekomen. Dit kunnen aankijken en erkennen biedt direct ruimte en een heel nieuw perspectief. Het werkt bevrijdend. Een eerste stap naar verandering wordt mogelijk waarbij er ook aandacht is voor afscheid nemen van oude patronen.

Je kunt op de site van hellingerinstituut.nl eventueel verder lezen over wat systemisch werk precies inhoudt.

Ook kun je via deze link een animatie bekijken waarin compact wordt uitgelegd wat de kern is van systemisch coachen, hoe het werkt en wat het oplevert.

EQUICOACHING
IN DE ONTMOETING MET HET PAARD IS VERANDERING OPKOMST

In het systemisch coaching proces werk ik graag samen met paarden. Paarden kunnen je eigen plek in het leven en de relatie met mensen in je omgeving in een heel ander licht plaatsen. Het paard nodigt uit om te ontdekken wat je (van elkaar) nodig hebt. 

Coachen met paarden ervaren wij als magisch, ook ik blijf mij verwonderen en tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in wat er feitelijk gebeurt in het contact tussen mens en paard.

Wat we al weten is dat in contact met het paard je bloeddruk daalt, het stresshormoon (cortisol) daalt, je ademhaling verbetert en je gelukshormoon (oxytocine) stijgt. Het effect hiervan is dat je ontspant en rustig wordt. Het paard triggert je emoties waardoor je je makkelijker kunt openstellen. Het nodigt uit om contact te maken met jezelf, met je eigen gevoel. Hierdoor kom je eerder bij de kern van je vraagstuk. Het geeft kracht en vertrouwen en vraagt ook om overgave en begrenzing. In een dieper laag wordt je ziel geraakt; een magische beweging die verloren dreigt te gaan als je hem in woorden wilt bevatten.

In iedere contact beschouw ik het paard als gelijkwaardig, dat betekent vrijheid in deelname, respect en zorgzaamheid. Samenwerken met een gezond en ontspannen paard is voor mij een must.

Optimaal is om met paarden te werken die zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen laten zien, dat is hun kracht en onze hulpbron. Kijkend naar hun leefwereld zien we dat paarden gevoelige en sociale dieren zijn. Ze hebben de kudde nodig om te overleven. Voor eigen veiligheid, als prooi- en vluchtdier, zoekt het paard vanuit nature verbinding: met wie heb ik te maken? De kudde werkt samen, ieder paard kent zijn plek en rol. De aandacht voor de juiste rangorde versterkt het samenzijn. Het leiderschap is in functie van de kracht van de kudde, niet vanwege eigenbelang of ego. Paarden harmoniseren en dat doen zij met lichaamstaal, vaak zo subtiel dat wij het niet opmerken. Met iedere extra beweging gaat er energie verloren. Hun bewustzijn en waarnemingsveld is vele malen groter dan dat van ons en zij reageren in het hier en nu. Alles is ingesteld op veiligheid en welbevinden!

We weten nog maar weinig over wat equicoaching/therapie met het paard doet qua belasting, veiligheid en welbevinden. Als paardenvriend ben ik blij dat er recent onderzoeken in Nederland zijn gestart waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijke fysieke en mentale effecten op het paard.

 SYSTEMISCH WERKEN MET PAARDEN

Het doel van systemisch werk, je eigen plek kunnen innemen, in de ordening, in verbinding met anderen, de werkelijkheid ten volste erkennen in het hier en nu, kent veel overeenkomsten met hoe paarden van nature samenleven.

“De kudde kun je zien als een afspiegeling van onze eigen binnen – en buiten wereld”
~ Ruud Knaapen

Als je als mens, met je vraagstuk en alles wat je verder bij je draagt, de kudde instapt zal het paard reageren op de veranderende systeemdruk. Je wordt vanzelf onderdeel van zijn kudde. De kudde heeft belang bij duidelijkheid, compleetheid om veilig te zijn, te overleven. Het ‘wij’ gaat voor ‘ik’. Als er iets ontbreekt in je ‘eigen kudde’ reageert het paard daar onmiddellijk op; hij zal proberen de disharmonie op te lossen en daarmee de systeem druk te verlagen. Door kennis en ervaring heb ik geleerd te vertrouwen op dit proces, te werken met datgene wat zich aanbiedt, dat wat de paarden laten zien indien nodig te vertalen. Mijn eventuele interventies zijn altijd in afstemming met de paarden.

Paarden reageren op wat het meest urgent is; dat kan betekenen dat het niet direct te maken heeft met jouw eerdere vraag. Mogelijk ben je je nog niet bewust van deze urgentie, van wat er in je achtergrond, je eigen kudde, meespeelt en invloed op jou heeft. Dit systemische inzicht werkt op een hele ander manier door dan het antwoord op een vraag. Vergelijk het met een steen die je in rimpelloos water gooit en het effect daarvan.

Uiteindelijk gaat het om de ervaring tijdens de sessie zelf, dat wat het met jou doet, dat wat jou in beweging zal brengen. De krachtige visualisatie die een sessie met een paard of kudde kenmerkt is daar blijvend helpend in. Verder ben ik altijd bereid om vragen die je hebt zo goed mogelijk te beantwoorden.

DE SESSIE
PROBLEMEN WILLEN BEGREPEN WORDEN, NIET OPGELOST

In mijn professie als zelfstandige en leidinggevende ben ik altijd geïntrigeerd geweest in wat mensen drijft of juist niet in beweging zet. Ervaring heeft mij geleerd dat ik een voorkeur heb voor het één op één begeleiden. Hierdoor kan ik holding space bieden en mijn waarneming volledig inzetten op jou en je systeem.

Holding space is een basis waarin je veranderingen kunt aangaan en lastige thema’s kunt bespreken. Het is een veilige ruimte waar het gaat over jou, mijn houding en het proces; ik zal onvoorwaardelijk naast je lopen, zonder oordeel, nieuwsgierig zijn, luisteren en uitgaan van niet-weten. Ik heb niet de neiging jou te willen veranderen; ik geloof in jouw eigen potentie. Holding space vraagt ook om vertrouwen en begrenzing aangeven. Blijven tot het klaar is zonder de uitkomst te willen beïnvloeden. Ik zal er altijd voor zorgen dat je in het hier en nu veilig naar huis terug kunt gaan. Dankzij het gedrag van de paarden is holding space voor een deel van nature aanwezig, dat voel je en dat merk je.

Om jou op een verantwoorde wijze te kunnen coachen heb ik zorgvuldig mijn kennis vergaard:

  • Equicoaching Academy aan de VIVES Hoge School; gecertificeerd equicoach 2016
  • Bert Hellinger Instituut; opleiding systemisch coachen 2018
  • Windopleiding; systemisch werken met paarden 2019
  • Bert Hellinger instituut; 2 daagse Trauma 2020
  • Edith Muijsers; Workshop coachings modellen 2020
  • I for horse Academy; 3 daagse Rouw te paard met Martine Huurman 2020
  • Bert Hellinger instituut; 2 daagse Verdieping Waarnemen met Bibi Schreuder 2021 

DE COACH: YOLANDE VAN DEN BERGE
ANDEREN HELPEN SNELLER INZICHTELIJK TE KRIJGEN WAAR ZE NU ECHT GELUKKIG VAN WORDEN

In mijn leven ben ik op dit moment waar ik wil zijn. Dat had eerder gekund als ik hulp had gevraagd. Het inzicht, begrijpen en erkennen van de invloed van mijn achtergrond zorgde niet alleen voor persoonlijke groei, maar ook voor rust. Dit is een ervaring die ik graag met anderen deel.

Door mijn systemische kennis en ervaring te combineren met mijn passie voor (werken met) paarden kan ik doen wat ik graag doe; mensen op een bijzondere wijze op weg helpen. Het werken met de kudde is iedere keer weer fascinerend. Er is geen concept, alleen het Nu! De paarden kunnen door de manier waarop ik werk altijd vanuit vrijheid reageren. Ieder paard heeft zijn eigen persoonlijkheid, de ene reageert op trauma, de ander liever op levensenergie. Ze bieden zichzelf aan, willen onderzoeken met wie ze te maken hebben en of er iets ontbreekt in het geheel. Wanneer de harmonie is hersteld, en zij hun boodschap hebben afgegeven, dan is het klaar en keert de rust in de kudde terug.

Verder vind ik het fijn om mezelf te blijven ontwikkelen en open te staan voor nieuwe inzichten. Mensen te ontmoeten die ook graag zoveel mogelijk zonder oordeel in het leven staan. Harmonie en verbinding in vrijheid zijn mijn kernwoorden; de paarden zijn hierin mijn voorbeeld en leermeester.

Een kleine greep uit wat anderen zeggen over de sessie en de coach:

J.P. (Maastricht):
Een van mijn mooiste ervaringen. Ik kan vandaag alles beter plaatsen. Mijn jeugd, mijn verleden, hoe dat in mijn systeem is blijven hangen.

Trudy (Dordrecht):
Na de sessie had ik een bepaalde rust, aanvaarding en completer beeld over mijn vraagstuk. Het probleem is niet opgelost. Ik vind het nog steeds lastig om me kordaat uit te spreken. Maar ik heb vertrouwen dat de sessie het proces in gang heeft gezet om hierin te groeien. De sterke punten van Yolande; rust om het proces te laten verlopen zoals het zich aandient. Gedegenheid, ze weet waar ze over praat, ze heeft veel kennis. Ze gaat echt naast mensen staan en ten slotte haar bevlogenheid is enorm. 

Merel (Well):
Yolande vroeg me voor een sessie i.v.m. haar opleiding. Ik dacht vooral haar te helpen, maar dat bleek toch écht even anders te lopen. Eén paard koos me uit om mij een boodschap te geven die Yolande perfect wist te vertalen. Zo indrukwekkend. Weinig woorden, veel betekenis. Ontzettend puur. Bedankt!

 AANBOD
In systemisch werk geldt klaar is klaar 

Mijn aanbod is altijd in onderling overleg. Dat betekent dat we vooraf contact hebben en bespreken wat voor jou de meest passende begeleiding is. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je vooraf een systemisch vragenformulier invult of juist met lege handen aankomt en direct in gesprek gaat met de paarden. We gaan in ieder geval zorgen dat de verwachtingen worden afgestemd.
 

Een systemische coachingsessie met de wijsheid van paarden duurt 60 tot 90 minuten en is als volgt opgebouwd:
Intake – paarden contact – afronding
De kosten voor deze sessie bedragen 130,-

Als in de afronding blijkt dat een vervolgsessie nuttig is zal deze op zijn vroegst na 2 tot 3 weken plaats vinden, in verband met de uitwerking van de eerste sessie. Mocht het dan niet meer nodig zijn (klaar is klaar) dan wordt de afspraak geannuleerd.

Verstillen met paarden
Ervaring leert dat niet iedereen direct een hulpvraag heeft. Soms is een moment voor jezelf, om te vertragen met paarden, uit te rusten en met zachte ogen opnieuw naar jezelf te kijken, genoeg om innerlijk iets op gang te brengen. Je leert van de intuïtieve wijsheid van de paarden. Laat de paarden je helpen om weer uit te komen bij wie je bent. Mijn aandeel is jou een veilige ruimte te bieden waar je welkom bent met alles wat je bij je draagt.

De sessie duurt 60 minuten en is als volgt opgebouwd:
Introductie bij de paarden – paarden contact – afronding
De kosten bedragen 85,-

 

De sessies vinden altijd buiten plaats, in de natuur, zodat alles mee kan doen. Het oplossende veld waar ik je in meeneem vraagt om stevige schoenen. Bij regenachtig weer en/of temperaturen beneden de 12 graden laten we de paarden met rust. In het kader van veiligheid zal een sessie met paarden niet doorgaan bij stormachtige wind. Er bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg een systemische coachingsessie zonder paarden af te spreken. Vraag hier gerust naar, er zijn talloze mogelijkheden.

Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben, de enige contra indicatie is een allergie voor paarden. In het contact met de paarden gebeurt alles vanaf de grond. Vooraf aan het contact zal ik je inlichten over hoe zowel jij als het paard veilig en plezierig kunnen samen zijn.

 

 

Contact

 

 

Vragen? Meer informatie? Of gewoon eens vrijblijvend bespreken wat mogelijk is? Neem dan contact op.

Yolande van den Berge, systemisch equicoach

Bezoekadres
Bruisterbosch 17a
6265 NK Sint Geertruid
Nederland

Telefoonnummer 0031620028741

E-mailadres: info@lavolteface.com

La Volte-face staat ingeschreven bij de KVK met ondernemingsnummer 78679087